Informace k novému názvu: F medical s.r.o.

Oznamujeme, že s účinností od 1. ledna 2021 dochází u firmy FOMA MEDICAL spol. s r.o. ke změně názvu na F medical s.r.o.

Nové obchodní jméno je posledním krokem procesu restrukturalizace, který započal již v roce 2019 v souvislosti se změnou vedení společnosti.

Nový název nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost vůči svým obchodním partnerů.

Veškeré ostatní firemní údaje zůstávají beze změny:

  • adresa: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové
  • IČO: 02464454
  • DIČ: CZ02464454
  • zápis v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka C 33057