Slovník pojmů

  • 1. Stacionární rentgen

   Stacionární rentgen představuje klasické řešení zařízení pevně ukotveného ve vyšetřovně.Nabízíme různé typy od kompaktních U-ramen po rozsáhlé a systémy se stropním závěsem.
   Např. DR 600 nebo Vision V 

   1. Stacionární rentgen
  • 2. Mobilní rentgen

   Mobilní rentgen je specifické pojízdné zařízení pro provádění vyšetření přímo na lůžkovém oddělení, JIP atd. Špičkové modely mají motorizovaný pohon a generátor napájený sadou akumulátorů, díky čemuž jsou nezávislé na připojení do elektrické sítě.
   Např.: DX-D100 nebo DR 100e

   2. Mobilní rentgen
  • 3. Vyšetřovací stěna

   Vyšetřovací stěna je komplexní řešení pro téměř všechny typy vyšetření – skiagrafické i skiaskopické. Vlastní sklopný stůl je dálkově ovládán pro zvýšení ochrany personálu během vyšetření.
   Např. DR 800

   3. Vyšetřovací stěna
  • 4. Skiagrafie

   Skiagrafie je základní radiografickou metodou využívající zachycení statického obrazu na detekční materiál (fólie/digitální detektor). Využívá se jak u stacionárních rentgenů (např. DR 600), tak u pojízdných jednotek (např. DX-D 100).

   4. Skiagrafie
  • 5. Skiaskopie

   Skiaskopie je radiologická metoda využívající dynamického zobrazení RTG obrazu např. během operace. V nabídce jsou C-ramena (např. Omniscop) i skiaskopicko-skiagrafické vyšetřovací stěny (např. DR 800)

   5. Skiaskopie
  • 6. Nepřímá digitalizace

   Nepřímá digitalizace neboli CR (Computed Radiography) se svým pracovním postupem blíží klasickému film/fóliovému provozu. Využívá efektu zachycení latentního obrazu na speciální fólii s paměťovým efektem, která je uložena v kazetě. Tento obraz je následně vyvolán ve skeneru pomocí laserového paprsku a elektronicky zaznamenán.
   Např. CR 15-X

   6. Nepřímá digitalizace
  • 7. Přímá digitalizace

   Pro přímou digitalizaci je používané označení DR (Direct Radiography). Jde o zatím poslední krok v digitalizaci obrazových dat. RTG paprsek je přímo konvertován na elektronickou informaci bez dalších mezikroků. Výhodou je ještě rychlejší získávání snímků a výrazné usnadnění práce laboranta.
   Nabízíme možnost prodeje přímo digitálních rentgenů (např. DR 400) i řešení digitalizace stávajícíh zařízení (např. retrofit Visaris

   7. Přímá digitalizace
  • 8. PACS a diagnostické stanice

   PACS (Picture Archiving and Communication System) zajišťuje archivaci snímků a umožňuje různé formy jejich sdílení.
   V nabídce je široká škála produktů od menších systémů vhodných i pro veterinární praxe (např. SE Suite) až po komplexní systémy určené buď pro velké fakultní nemocnice nebo i pro jejich propojení na úrovni krajů (např. Enterprise Imaging).
   Diagnostické stanice jsou pracovním nástrojem lékaře-radiologa a slouží k zobrazení snímků v diagnostické kvalitě a jejich popisu. Spolu se stanicemi dodáváme i diagnostické monitory. Aplikace webovských klientů umožňuje klinickým lékařům náhledy snímků svých pacientů.

   8. PACS a diagnostické stanice