CleanCube

CleanCube

3D dezinfekce vzduchu a povrchů

Výrobce:

Nová generace 3D dezinfekce CleanCubes umožňuje velmi efektivní dekontaminaci s využitím automatických procesů. Širokospektrální dezinfekční prostředek je distribuován atomizací, ultrajemné mlhové kapičky podstatně zvyšují povrchový kontakt a útočně napadají bakteriální membrány. Pokrývají všechny přístupné povrchy v místnosti, nic nezůstane skyrto ani tam, kde je přístup nejtěžší, včetně mezer, trhlin a rohů.

Proces 3D dezinfekce ve standardní místnosti obvykle trvá jen několik minut. Po definované době čekání je možné do nich bezpečně vstoupit, bez nutnosti oplachování ani následného čištění. 3D dezinfekce se osvědčila v boji proti rezistentním mikroorganismům, jako jsou MRSA a nozokomiální infekce, čímž dosahuje spolehlivé, bezchybné, časově a nákladově úsporné dekontaminace vzduchu a povrchů.

Malé rozměry přístroje umožňují snadný přesun do další místnosti nebo třeba sanitního vozidla.
 
Rodina CleanCube je navržena, vyrobena a testována ve Švýcarsku, získala certifikaci CE, společně s dezinfekčním prostředkem CleanLine podle Afnor NF T 72-281 a licencí vydanou „Bundesamt für Gesundheit“ (BAG), pokrývají rozmanité potřeby zákazníků.  

V nabídce jsou tři typy přístroje lišící se zejména velikostí prostoru, kterou jsou schopny dezinfikovat, a přídavnými funkcemi:
 
- CleanCube mini - nejlevnější řešení pro místnosti do 300 m3
- CleanCube classic - dezinfekce až 660 m3 s programovatelnými funkcemi
- CleanCube pro - high-end zařízení