Archivace

Akviziční stanice má jen krátkodobé úložiště snímků, pro jje výhodné využívat systému PACS pro archivaci snímků a jejich případné sdílení.