PACS a diagnostické stanice

  • 8. PACS a diagnostické stanice

   PACS (Picture Archiving and Communication System) zajišťuje archivaci snímků a umožňuje různé formy jejich sdílení.
   V nabídce je široká škála produktů od menších systémů vhodných i pro veterinární praxe (např. SE Suite) až po komplexní systémy určené buď pro velké fakultní nemocnice nebo i pro jejich propojení na úrovni krajů (např. Enterprise Imaging).
   Diagnostické stanice jsou pracovním nástrojem lékaře-radiologa a slouží k zobrazení snímků v diagnostické kvalitě a jejich popisu. Spolu se stanicemi dodáváme i diagnostické monitory. Aplikace webovských klientů umožňuje klinickým lékařům náhledy snímků svých pacientů.

   8. PACS a diagnostické stanice