CR (Computed Radiography) - Nepřímá digitalizace RTG

Při nepřímé digitalizaci (CR – Computed Radiography) se snímkuje na kazety se speciálními paměťovými fóliemi. Nasnímaný obraz je pak v digitizéru naskenován do akviziční konzole a fólie vymazána a připravena pro další použití.