Digitalizace RTG

Digitalizace RTG je díky neustálému vývoji technologií dnes velmi efektivně využívanou a rychle se rozvíjející oblastí radiologie.
  • 6. Nepřímá digitalizace

   Nepřímá digitalizace neboli CR (Computed Radiography) se svým pracovním postupem blíží klasickému film/fóliovému provozu. Využívá efektu zachycení latentního obrazu na speciální fólii s paměťovým efektem, která je uložena v kazetě. Tento obraz je následně vyvolán ve skeneru pomocí laserového paprsku a elektronicky zaznamenán.
   Např. CR 15-X

   6. Nepřímá digitalizace
  • 7. Přímá digitalizace

   Pro přímou digitalizaci je používané označení DR (Direct Radiography). Jde o zatím poslední krok v digitalizaci obrazových dat. RTG paprsek je přímo konvertován na elektronickou informaci bez dalších mezikroků. Výhodou je ještě rychlejší získávání snímků a výrazné usnadnění práce laboranta.
   Nabízíme možnost prodeje přímo digitálních rentgenů (např. DR 400) i řešení digitalizace stávajícíh zařízení (např. retrofit Visaris

   7. Přímá digitalizace